Blogia
EL MESTIZO. poesía, opinión; sociología grotesca

Reseña d´o mío libro en aragonés

Reseña d´o mío libro en aragonés

Anque abremos d´asperar á presertar-lo á o mes de Chunio, meto ista reseña escrita por o profesor Francho Nagore.

 

Fuente: http://www.librodearena.com/post/chuan/en-o-cado-de-lalma-de-victor-guiu/4400458/2035#formComentario

 

En o cado de l'alma, de Víctor GUIU

 

 

Iste ye un orichinal libret de poemas compartito. En formato "güeitena (o que ye o mesmo que tarcheta postal), tien 32 planas interiors, pero solo 16 pachinas lumeratas (16 por debán e 16 por dezaga). Si l'ubres por un costato, te i trobas con a colezión de poemas 24 auxilios y un niño con barba, de Pablo ROCU. Ye una colezión de dezinueu poemas en castellano. Nos premitimos reproduzir o zaguero, o XIX, que ye o más curto e se troba en a p. 16: 

 

"Escuché que un niño le dijo a otro / volvió el tiempo de encender hogueras / entre tu mano y la mía."

 

No cal fer dengún comentario: ye pro con leyer –e repensar– as tres ringleras.

 

Si l'ubres por l'atro costato, te i trobas con a colezión de poemas de Víctor GUÍU, diez en total. O más largo ye o zaguero, que leba o mesmo tetulo que o libret e aocupa as pp. 13-16. Os suyos son bersos azetos e somardons, feitos dende a pura enfanga, dende o total escreyimiento. Como solamén los pueden fer belunos, porque conoxen a luita cutiana e sapen o que ye o treballo zereños e as barucas que t'apamplan o tozuelo, e a soledá e a solidaridá cuan fa falta.

 

De toz os poemas, nos ne quedamos ta muestra con uno, "Bebe tambor" (p. 5), adedicato a Said e Luisa:

 

"Bebe tambor / o son d'o zielo. / Afoga tambor / a tierra yerma. / Ixuca tambor / a boz e o zierzo. / E guarda corazón / as solencas tristezas."

 

Un poeta gran traquea dezaga d'ixos bersos. Ye Víctor GUIU, chestor cultural, Diplomato en Filolochía Aragonesa (1ª promozión), pai d'un ninón, baxoaragonés d'Íxar (Baxo Martín), que empenta l'aragonés enta debán escribindo-lo e amostrando-lo, compartindo con atros os suyos suenios e os suyos alticamamientos. 

 

Francho NAGORE LAÍN

0 comentarios